Policzterofluoroetylen, polimer czterofluoroetylenu jest jednym z najbardziej odpornych tworzyw sztucznych.

Do zalet tego tworzywa należy między innymi mały współczynnik tarcia, do wad stosunkowo mała odporność na ścieranie oraz odkształcenie materiału przy dłuższym działaniu obciążeń.
PTFE może być stosowany w zakresie temperatur -200°C do +260°C. W temperaturze -200°C zachowuje jeszcze pewną elastyczność, co umożliwia jego stosowanie w uszczelnieniach i elementach konstrukcyjnych pracujących w kontakcie z ciekłymi gazami.

Zakres temperatury -200°C ÷ +260°C
Twardość (IRHD) 60
Odporność na media
  • nie absorbuje wody
  • niepalny
  • nierozpuszczalny we wszystkich znanych rozpuszczalnikach