Polityka prywatności

Wstęp

Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy Danuta Stopczyńska szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe naszych klientów, zapobiegając ingerencji w prywatność naszych klientów osób trzecich.

Dane osobowe

Użytkownik może korzystać z naszego serwisu internetowego bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Mogą jednak zaistnieć okoliczności w których ZWAG będzie potrzebował danych użytkownika.
Użytkownik może zdecydować się na ujawnienie swoich danych osobowych w celu wysłania zapytania ofertowego. W tym przypadku użytkownik zostanie poproszony o podanie danych takich jak: nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres siedziby firmy, adres e-mail do korespondencji elektronicznej, a także login i hasło. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych produktach, a także – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych przez ZWAG.
Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez ZWAG jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m.in. w celu wysyłania ofert handlowych i materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Ochrona i jakość danych

Intencją ZWAG jest ochrona danych osobowych użytkownika, dlatego ZWAG wdraża odpowiednie środki i procesy takie jak wykorzystywanie szyfrowania przy przesyłaniu danych objętych szczególną ochroną. Dzięki takim działaniom dane osobowe pozostają zabezpieczone a ich jakość zachowana.

Powiadamianie o zmianach

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zostało utworzone 7 stycznia 2005r. Po każdej jego zmianie na stronie głównej naszego serwisu będzie wyświetlana stosowna informacja na ten temat.

Porady dla użytkowników

Jeśli korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z naszej strony, pamiętaj o wylogowaniu się. Dzięki temu, Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
Dane osobowe podane w procesie rejestracji znasz tylko Ty i ZWAG. Nie będziemy prosić cię o podawanie tych danych za pośrednictwem listów elektronicznych. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości będziemy je rozwiązywać drogą telefoniczną, więc upewnij się, że podałeś poprawny numer telefonu.