Zapytanie ofertowe nr1

ueProjekt Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej poprzez rozbudowę parku maszynowego w firmie DanGum jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy – Danuta Stopczyńska (DanGum), Wojska Polskiego 50, 56-400 Oleśnica.

Zapytanie ofertowe nr 1 na świadczenie usług

Zalacznik-nr-1—Formularz-oferty

Zalacznik-nr-2—Oswiadczenie-o-wykonanych-lub-wykonywanych-dostawach

Informacja o dokonanym wyborze – usługa