Kauczuki etylenowo-propylenowe są kopolimerami etylenu, propylenu i niewielkiej ilości dienu.

Wulkanizaty na bazie tych kauczuków wykazują odporność na ozon i czynniki atmosferyczne. Są dobrymi izolatorami elektrycznymi.
Mieszanki gumowe na kauczukach etylenowo-propylenowych zalecane są do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych, pralkach mechanicznych, jak również w hydraulice.

Zakres temperatury -50°C ÷ +120°C, krótkotrwały do +140°C
Twardość (IRHD) 60,
70
Odporność na media
  • gorąca woda i para wodna
  • ketony, estry i etery małocząsteczkowe
  • płyny hamulcowe
  • roztwory kwasów i zasad
  • roztwory mydła, środki piorące
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD