Kauczuki silikonowe są to wielkocząsteczkowe polimery organosiloksanowe, charakteryzujące się bardzo dobrą odpornością na wysokie i niskie temperatury.

Wykazują one także dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenie trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen i ozon. W stosunku do innych elastomerów w temperaturze pokojowej charakteryzują się większą przepuszczalnością gazów, są niepalne.
Kauczuki silikonowe są trzykrotnie droższe od kauczuków nitrylowych, dlatego należy je stosować jedynie w szczególnie trudnych warunkach temperaturowych.

Zakres temperatury -60°C ÷ +200°C, krótkotrwały do +230°C
Twardość (IRHD) 70,
80
Odporność na media
  • alkohole
  • oleje i smary mineralne (podobnie jak kauczuki chloroprenowe)
  • rozcieńczone roztwory soli
  • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne typu HSD
  • wodę do +100°C