Kauczuki fluorowe są kopolimerami monomerów zawierających fluor, głównie fluorku winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu i trójfluorochloroetylenu.

Zawartość fluoru zapewnia im niepalność. Wulkanizaty kauczuku fluorowego odznaczają się szczególną odpornością cieplną i chemiczną. Odporne są na ozon, promienie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje, paliwa.
Elastomery fluorowe wykazują niewielką przepuszczalność gazów i wykazują minimalny spadek wagi w warunkach działania próżni. Własności mechaniczne tych wulkanizatów porównywalne są z własnościami tradycyjnych mieszanek gumowych.
Ponieważ kauczuk fluorowy jest bardzo drogim materiałem (jego cena jest 25-krotnie większa od kauczuku nitrylowego), należy go stosować jedynie w takich przypadkach, gdy zastosowanie innego rodzaju kauczuku jest niemożliwe.

Zakres temperatury -25°C ÷ +200°C, krótkotrwały do +250°C
Twardość (IRHD) 65,
70,
80
Odporność na media
  • oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi
  • oleje syntetyczne do silników lotniczych
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC)
  • węglowodory aromatyczne i alifatyczne