Kauczuk akrylowy jest kopolimerem akrylanu etylu lub butylu, albo ich mieszanin i monomeru zdolnego do sieciowania.

W porównaniu z wulkanizatem nitrylowym wykazuje lepszą odporność na gorące powietrze, tlen, ozon, i oleje. Nie jest wrażliwy na siarkę i chlor, a więc może być stosowany do uszczelnień pracujących w olejach i smarach zawierających dodatki uszlachetniające, np. siarczek dwubenzylu, chloroparafinę, tj. substancje odczepiające w wyższych temperaturach siarkę lub chlor.
Elastomer akrylowy wykazuje duże odkształcenie trwałe przy ściskaniu i mniejszą wytrzymałość na zerwanie w porównaniu do elastomeru nitrylowego.
Guma na bazie kauczuku akrylowego stosowana jest zwykle do uszczelnień tam, gdzie własności kauczuku nitrylowego nie są już wystarczające, a kauczuki silikonowe bądź fluorowe nie są jeszcze konieczne.

Zakres temperatury -20°C ÷ +150°C, krótkotrwały do +175°C
Twardość (IRHD) 80
Odporność na media
  • oleje mineralne (silnikowe, przekładniowe) zawierające dodatki uszlachetniające
  • warunkowo odporne na wodę