Kauczuk akrylonitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu przy czym nastąpiło całkowite lub częściowe uwodornienie podwójnego wiązania komponentu butadienowego.

Sieciowanie nadtlenkowe poprzez podwójne wiązanie podnosi stabilność temperaturową i utleniającą. Materiały gumowe przygotowane w ten sposób charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie. Wykazują nieco większą odporność na media jak w przypadku NBR. Temperaturowy zakres pracy od -30°C do +150°C.

Zakres temperatury -30°C ÷ +150°C
Twardość (IRHD) 79
Odporność na media
  • ciecze hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
  • kwaśne gazy
  • ozon
  • paliwa dieslowskie
  • rozcieńczone kwasy i zasady
  • tłuszcze roślinne i zwierzęce
  • węglowodany alifatyczne