OM-0152

Zdjęcie
OM-0152
Symbol / nazwa OM-0152
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 264.6 x 3
Materiał NBR 70A
Typ O
Opis