OK-1410

Zdjęcie
OK-1410
Symbol / nazwa OK-1410
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 221.84 x 3.53
Materiał 70NBR
Typ O
Opis