OK-0700

Symbol / nazwa OK-0700
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 4.5 x 1.8
Materiał NBR70A
Typ OK
Opis