OK-0658

Zdjęcie
OK-0658
Symbol / nazwa OK-0658
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 11 x 2.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis