OK-0657

Zdjęcie
OK-0657
Symbol / nazwa OK-0657
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 4 x 2
Materiał NBR80A
Typ O
Opis