OK-0291

Symbol / nazwa OK-0291
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 179.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ ON
Opis