OK-0283

Symbol / nazwa OK-0283
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 87.8 x 6
Materiał NBR70A
Typ ON
Opis