O-1447

Symbol / nazwa O-1447
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 260 x 5
Materiał NBR70A
Typ OK
Opis