O-1446

Zdjęcie
O-1446
Symbol / nazwa O-1446
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 100 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis