O-1441

Zdjęcie
O-1441
Symbol / nazwa O-1441
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 130 x 6.35
Materiał NBR80A
Typ O
Opis