O-1430

Symbol / nazwa O-1430
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 39.7 x 4.3
Materiał NBR70A
Typ OK
Opis