O-1427

Zdjęcie
O-1427
Symbol / nazwa O-1427
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 279.3 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis