O-1425

Zdjęcie
O-1425
Symbol / nazwa O-1425
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 229.3 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis