O-1424

Symbol / nazwa O-1424
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 269.3 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ OK
Opis