O-1422

Zdjęcie
O-1422
Symbol / nazwa O-1422
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 55 x 5
Materiał NBR75SI
Typ O
Opis