O-1421

Symbol / nazwa O-1421
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 130 x 6
Materiał NBR75A
Typ OK
Opis