O-1419

Zdjęcie
O-1419
Symbol / nazwa O-1419
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 112 x 5
Materiał NBR77
Typ O
Opis