O-1417

Symbol / nazwa O-1417
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 99.2 x 5
Materiał NBR75A
Typ OK
Opis