O-1406

Zdjęcie
O-1406
Symbol / nazwa O-1406
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 31.4 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis