O-1402

Symbol / nazwa O-1402
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 92 x 4
Materiał NBR70A
Typ OK
Opis