O-1397

Zdjęcie
O-1397
Symbol / nazwa O-1397
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 310 x 5.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis