O-1396

Zdjęcie
O-1396
Symbol / nazwa O-1396
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 65.1 x 3.2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis