O-1388

Zdjęcie
O-1388
Symbol / nazwa O-1388
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 126.5 x 2.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis