O-1383

Zdjęcie
O-1383
Symbol / nazwa O-1383
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 137 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis