O-1380

Symbol / nazwa O-1380
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 12 x 5
Materiał NBR70A
Typ OK
Opis