O-1374

Symbol / nazwa O-1374
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 38.2 x 3
Materiał NBR70A
Typ OK
Opis