O-1371

Zdjęcie
O-1371
Symbol / nazwa O-1371
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 240 x 7.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis