O-1366

Zdjęcie
O-1366
Symbol / nazwa O-1366
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 140 x 6.8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis