O-1365

Zdjęcie
O-1365
Symbol / nazwa O-1365
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 203 x 3
Materiał NBR90A
Typ O
Opis