O-1361

Zdjęcie
O-1361
Symbol / nazwa O-1361
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 109.5 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis