O-1357

Zdjęcie
O-1357
Symbol / nazwa O-1357
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 93 x 2.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis