O-1349

Zdjęcie
O-1349
Symbol / nazwa O-1349
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 83 x 3.25
Materiał OW-612
Typ O
Opis