O-1348

Zdjęcie
O-1348
Symbol / nazwa O-1348
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 130 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis