O-1347

Zdjęcie
O-1347
Symbol / nazwa O-1347
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 43.8 x 5.3
Materiał NBR60A
Typ O
Opis