O-1346

Zdjęcie
O-1346
Symbol / nazwa O-1346
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 55 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis