O-1313

Zdjęcie
O-1313
Symbol / nazwa O-1313
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 40.2 x 3
Materiał NBR75A
Typ O
Opis