O-1293

Zdjęcie
O-1293
Symbol / nazwa O-1293
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 91 x 6
Materiał SM-250
Typ O
Opis