O-1270

Zdjęcie
O-1270
Symbol / nazwa O-1270
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 82.5 x 3.53
Materiał NBR90A
Typ O
Opis