O-1249

Zdjęcie
O-1249
Symbol / nazwa O-1249
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 192 x 4.8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis