O-1245

Zdjęcie
O-1245
Symbol / nazwa O-1245
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 19 x 7.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis