O-1234

Zdjęcie
O-1234
Symbol / nazwa O-1234
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 64 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis