O-1223

Zdjęcie
O-1223
Symbol / nazwa O-1223
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 109.5 x 3.7
Materiał NBR77A
Typ O
Opis